Welcome to
municipality Stara Zagora

Снимка на Живко Тодоров - кмет

Zhivko Veselinov Todorov

Mayor of the Municipality of Stara Zagora

  • Stara Zagora, 107 Tsar Simeon the Great Blvd.
  • (042) 614 652, 600 105
  • (042) 601 103
  • [email protected]
More info
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Hotline
for alerts