Определяне на площите за обществено ползване, предназначени за свободно пускане и занимание на кучета на територията на град Стара Загора
Заповед № 10-00-2833 от 04.12.2019 г.

Определяне на границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване за 2020 г. 
Заповед № 10-00-2382 от 31.10.2019 г. 

Определяне на превантивни мерки при зимни условия
Заповед № 10-00-2300 от 24.10.2019 г.

Определяне на мерки за противопожарна безопасност във връзка с настъпването на фенофаза "Восъчна зрялост" в посевите от есенници на територията на община Стара Загора
Заповед № 10-00-1060 от 13.06.2019 г.

Определяне на водни обекти (плажни комплекси) за къпане и водни спортни дейности, както и при използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел на територията на Община Стара Загора за летния сезон на 2019 г. - за открити басейни и целогодишно за покрити басейни
Заповед № 10-00-708 от 15.04.2019 г.

Забрана за палене на стърнища, слогове и сухи треви
Заповед № 10-00-531 от 25.03.2019 г.

Промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона"  
Заповед № 10-00-1328 от 16.06.2015 г.

Промени в режима на кратковременно платено паркиране "Зелена зона" 
Заповед № 10-00-2403 от 16.10.2014 г.

Определяне на работно време за зареждане на търговски обекти, намиращи се на територията на Централен пазар 
Заповед № 10-00-1513 от 11.07.2014 г.

Определяне на граници при режим на кратковременно платено паркиране "Зелена зона" 
Заповед № 10-00-1416 от 02.07.2014 г.

Определяне на площадка за товарни автомобили за обществен превоз
Заповед № 10-00-165 от 27.01.2014 г.

Определяне на общи изисквания към оградите на неурегулираните поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии в общината
Заповед № РД-25-190 от 02.02.2012 г. 

Горещ телефон
за сигнали