Заместник-кметове на Община Стара Загора

Заместник-кметовете ръководят и осъществяват цялостен контрол върху дейността на подчинените им структури, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност. 

Заместник-кмет Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход

Радостин Радославов Танев

Стая 207
Телефон (042) 614 655, 600 272
Факс (042) 601 443
Електронна поща [email protected]

Магистър по Финансов мениджмънт от Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов. Средното си образование завършва в СУ „Васил Левски“ в Стара Загора.

Бил е народен представител в 44-тото и 45-ото Народно събрание, както и общински съветник през периода 2015 – 2017 г.

приемни дни


Заместник-кмет Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности

Павлина Янчева Делчева

Стая 611
Телефон  (042) 614 670; 614 671
Електронна поща  [email protected]

Магистър от СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Политология“, бакалавър от ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Психология“. Работила е като журналист в град Стара Загора. През 2009 г. е избрана за първия обществен посредник на територията на община Стара Загора, през 2013 година е преизбрана за втори мандат. От 2017 г. до 2023 г. е директор последователно на Дирекция „Социално подпомагане“ и директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Стара Загора.

 

приемни дни


Заместник-кмет Култура и туризъм 

Милена Стоянова–Желева

Милена Иванова Стоянова – Желева

Стая 710
Телефон  (042) 614 604; 600 771
Електронна поща  [email protected]

Магистър е по „Българска филология“ и „Медийни комуникации“ от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Работила е като журналист в национални и местни медии. Експерт „Връзки с обществеността“.

Общински съветник през мандат 2015-2019 г., председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания и член на ПК по проекти, международно сътрудничество и евроинтеграция на Общински съвет Стара Загора. Избрана е за общински съветник за мандат 2019-2023 г. От януари 2020 г. е зам.-кмет с ресор „Култура, туризъм и младежки дейности“.

приемни дни


Заместник-кмет Образование и младежки дейности

Надежда Георгиева Чакърова

Стая 709
Телефон  (042) 614 869, 600 096
Електронна поща  [email protected]

Магистър от Университет за национално и световно стопанство, гр. София, специалност „Финанси“. Работи по професионалното направление над 20 години.

Средното си образование завършва в ГПЧЕ „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора, езиков профил - немски език, английски език.

През 2017 година е избрана за Обществен посредник в община Стара Загора с решение на Общински съвет Стара Загора. През 2021 година е преизбрана за позицията за още 4 години.

приемни дни


Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали