Видео заседания мандат 2023-2027


ЗАСЕДАНИЕ 6 НА ОС СТАРА ЗАГОРА ОТ 25 01 2024 ГОДИНА

Видео от заседание №6 на Общински съвет - Стара Загора от 25.01.2024 година - част 1 Видео от заседание №6 на Общински съвет - Стара Загора от 25.01.2024 година - част 2 ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ №6 НА ОС СТАРА ЗАГОРА ОТ 25 01 2024

ЗАСЕДАНИЕ 5 НА ОС СТАРА ЗАГОРА ОТ 21 12 2023 ГОДИНА

Видео от заседание №5 на Общински съвет - Стара Загора от 21.12.2023 година - част 1 Видео от заседание №5 на Общински съвет - Стара Загора от 21.12.2023 година - част 2 ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ №5 НА ОС СТАРА ЗАГОРА ОТ 21.12 2023

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали