Важни въпроси / Отговори

slider_corona.jpg

1. Има ли промени в разписанията на градския и междуселищен транспорт?

От 8 април (сряда) се възобновява дейността на Автогара – „Стара Загора“

От 9 април (четвъртък) се възстановява движението на обществения транспорт до населените места на територията на общината, изпълнявано от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД. Маршрутното разписание на линиите на обществения транспорт, обслужващи община Стара Загора може да видите тук.

От 10 април (петък) се възстановява Обслужването на междуселищните автобусни линии от общинската транспортна схема, изпълнявани от Автогара "Стара Загора".

 

2. Изтича ми ТЕЛК решението и/или имам час за явяване пред комисия. Какво да направя?

  • Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, с изтичащ срок по време на извънредното положение, продължават действието си до два месеца след отмяната на извънредното положение.
  • ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място. Ако човек не се яви на насрочената дата, комисиите имат правото да вземат решение само по документи.
  • Когато е нужно да се изпратят допълнителни изследвания или да се направят неизбежни консултации, ТЕЛК уведомяват лицата писмено, с известия за доставка на писмото.

 

3. Има ли удължаване на срока, в който ще получа 5% отстъпка при плащане на местните данъци и такси?

До 30 юни 2020 година, всеки заплатил пълния годишен размер на данъка върху недвижим имот и данъка върху превозно средство, ще се възползва от отстъпката. Използвайте възможността да заплатите дължимите налози чрез онлайн платформата за МДТ на Община Стара Загора.

 

4. СОБСТВЕНИК СЪМ НА РЕСТОРАНТ/КАФЕНЕ ИЛИ НА ВРЕМЕНЕН ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ РАЗПОЛОЖЕН В ПАРК ИЛИ ГРАДИНКА, НО НЕ МОГА ДА ОПОЛЗОТВОРЯ ЗАПЛАТЕНОТО ОТ МЕН ТРОТОАРНО ПРАВО ЗА ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ. ЩЕ БЪДА ЛИ КОМПЕНСИРАН?

До 30 юни са освободени от заплащане на такси ползвателите общински терени (тротоари, площади и улични платна), извършващи стопанска дейност в заведения за хранене и развлечения или за разполагане на маси за консумация.В случай на предварително заплащане на такси за периода на извънредното положение, приспадането на сумата ще се извършва по служебен път от плащането за следващия период.

 

5. Кой обезпечава дезинфекцията на жилищните входове и междуетажни площадки?

Всяка етажна собственост е длъжна да поддържа тези пространства. Общината има ангажимент да дезинфекцира обществените площи – улици, тротоари, детски площадки, спирки от градския транспорт и други.

 

6. Ако имам положителен PCR тест, но не съм здравно осигурен. Какво да правя?

Обадете се в Регионалната здравна инспекция. От там ще Ви насочат към следващата стъпка.  
Телефонните номера може да видите тук.

 

7. Какво означава поставената табела за извършена дезинфекция в жилищен район?

След извършване на обеззаразяване от екипи на Община Стара Загора се поставя табела, в която се посочва: наименованието на използвания препарат - биоциден разтвор, деня и часа, в който изтича експозиционното време на третирането, т.е. тридесетминутния период след извършване на пръскането. Това не означава, че в района има регистриран заразен от коронавирус. Обеззаразяване се извършва по график на територията на цялата община.

 

8. Задължително ли трябва да съм с покрити уста и нос на обществено място?

Всички лица, които се намират на открити обществени места ( в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата. Задължително остава носенето на маска за намиращите се на закрити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, зали и др.).

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали