Утвърден годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общинските жилища

Горещ телефон
за сигнали