Утвърден годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища

Утвърден годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2020 г.

 

 

 

 

 

Горещ телефон
за сигнали