Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Калоянов

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 600 416
С жребии определят местата за продажба на мартеници,…

С жребии определят местата за продажба на мартеници, цветя и валентинки в Стара Загора

Община Стара Загора ще проведе жребии за определяне на търговците за продажба на мартеници, цветя и „Валентинки” на места, определени по утвърдена схема от главния архитект. Разполагането на временните преместваеми обекти /ВПО/ е за времето от: - за мартеници от 16.02.2022г. до 02.03.2022г. - за цветя на 07.03.2022г. и 08.03.2022г.…

Временно ще бъде затруднено движението днес в участък…

Временно ще бъде затруднено движението днес в участък от бул.“Св. Патриарх Евтимий“

Във връзка осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително – монтажните работи по отстраняване на водопроводна авария днес до 16.00 часа ще бъде затворено частично източната лента за активно движение по бул.“Св. патриарх Евтимий“ срещу административен адрес 132. Община Стара Загора апелира шофьорите да спазват временните ограничения и маркировка.…

Стара Загора е домакин на международен бизнес форум…

Стара Загора е домакин на международен бизнес форум с участието на корейски компании

На 24 февруари Стара Загора ще бъде домакин на международен бизнес форум с участието на корейски компании и представители на местния бизнес, със съдействието на Корейската агенция за насърчаване на търговията и инвестициите (KOTRA). Организатори на събитието са KOTRA, с подкрепата на Община Стара Загора, и КРИБ – Стара Загора.…

Стара Загора се включи в Европейската инициатива „LIVING…

Стара Загора се включи в Европейската инициатива „LIVING – IN.EU”

Стара Загора е първият български град, който се включи в Европейската инициатива зa дигитална трансформация на градовете и общностите „LIVING – IN.EU”. Кампанията цели да подпомогне усилията на градовете и общностите в борбата с климатичните промени и опазването на околната среда, включвайки активно участието на бизнеса и гражданското общество. Населените…

Обявления

Заповед № 19-13-17 от 21.01.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-489 от 30.12.2021 г., с решение по т. 1.8 от протокол № 01 от 04.01.2022 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „КРЕЗ“ ЕООД да възложат изработване на Подробен устройствен план –…

Заповед № 19-13-16 от 20.01.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.81, ал.5 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-476 от 21.12.2021 г., с решение по т. 1.5 от протокол № 49 от 22.12.2021г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Неше Неджахтин Йозтюрк и Дургадън  Неджахтин…

Заповед № 19-13-15 от 18.01.2022 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19-13-15 от 18.01.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ Iстоп. дейност в кв.414а, одобрен със Заповед…

Заповед № 19-13-14 от 17.01.2022 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-9 от 12.01.2022 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Младен Атанасов Златев, Мая Иванова Златева, Минка Кирева Ганева, Антон Банков Тонев, Валентин Тенчев Желев и „ГОТО 2000“ ООД да възложат изработване на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали