Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

Удължава се срокът за временна организация на движението по ул. „Промишлена“

Във връзка с изпълнение на проект „Ремонт на стоманобетонов мост на км 105+360 в междугарие Калояновец- Стара Загора, път 1 и 2 по 8-ма ЖП линия”, с възложител ДП „НКЖИ”, се въвежда временна организация на движението на личен, договориран транспорт и на МПС-та извършващи транспорт за собствена сметка по част…

Обявления

Заповед № 19-13-46 от 08.04.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-46 от 08.04.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 361 / 31.03.2005 г. на Общински съвет…

Заповеди за премахване на незаконни строежи

Заповед № 10-00-1129 от 06.04.2020 г. Заповед № 10-00-1131 от 06.04.2020 г. Заповед № 10-00-1133 от 06.04.2020 г. Заповед № 10-00-1134 от 06.04.2020 г. Заповед № 10-00-1135 от 06.04.2020 г. Заповед № 10-00-1136 от 06.04.2020 г.

Заповед № 19-13-44 от 03.04.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–44 от 03.04.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Богомилово, общ. Стара Загора, одобрен с Решение № 70/26.02.2004 г. на Общински съвет…

Заповед № 19-13-43 от 03.04.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–43 от 03.04.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Кирилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 340 / 15.05.1963 г. на…

Горещ телефон
за сигнали