Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Калоянов

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

Стартират ремонтни дейности по централната част на ул.…

Стартират ремонтни дейности по централната част на ул. „Св. Княз Борис“ в Стара Загора

От 4 юли (понеделник) се преустановява движението на МПС по ул. „Св. Княз Борис“ в участъка от ул. „Цар Иван Шишман“ до ул. „Георги С. Раковски“ в Стара Загора. Ограничението е във връзка със стартирането на строително-монтажните работи по проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на ул. „Св.…

На 1 юни деца засаждат цветя в центъра…

На 1 юни деца засаждат цветя в центъра на Стара Загора

Съюза на архитектите в България- дружество Стара Загора кани всички деца на акция по засаждане на цветя. Събитието ще се проведе на 1 юни от 10.00 часа на „Зелените хълмчета“ на пешеходната зона. „Нека заедно да засадим цветя, за да направим Стара Загора още по-красива и зелена!“, призовават организаторите. По този…

Община Стара Загора представя добрия бизнес потенциал на…

Община Стара Загора представя добрия бизнес потенциал на града на Международно изложение в Швеция

Община Стара Загора участва със собствен щанд на Международно изложение “Vitaliss” 2022, насочено към най-модерните технологии в сектор здравеопазване, което се провежда в периода 17- 19 май в гр.Гьотеборг, Швеция. „Посетителите на старозагорския щанд се интересуват както за това какво предлага Стара Загора по отношение на здравеопазване, така и по…

Старозагорски ученици се включиха в кампанията “Да задържим…

Старозагорски ученици се включиха в кампанията “Да задържим младите хора в Стара Загора”

До 19 май продължава кампанията “Да задържим младите хора в Стара Загора”, която цели запознаването на завършващите ученици и студенти с възможностите за продължаващо обучение и последващото намиране на работа в областта на ИТ сектора в регион Стара Загора. До момента отдел “Инвестиции” в община Стара Загора, заедно с представители…

Обявления

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води - Гробищен парк

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Стара Загора обявява, че е стартирана процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на пречистени дъждовни отпадъчни води, формиращи се от паркинг след каломаслоуловител, в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект: „Гробищен парк…

Съобщение за публично обявяване за служебно изменение на разрешително № 31591450/29.06.2021 - Автомивка

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Стара Загора обявява, че е стартирана процедура за служебно изменение на разрешително № 31591450/29.06.2021г. за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - 1 брой тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 68850.502.530, по КККР на гр.…

Заповед № 19-13-108 от 28.06.2022 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19-13-108 от 28.06.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на УПИ V440, одобрен със Заповед № 19-12-80/21.04.2020 г. на Главния архитект на Община Стара…

Заповед № 19-13-112 от 29.06.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-251 от 20.06.2022г., с решение по т. 1.3 от протокол № 25 от 22.06.2022г. на ЕСУТ за изработване на ПУП –изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали