Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 600 416

Проверяват стълбове и електрически табла в Стара Загора

Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров са назначени работни групи, които да извършват проверки на терен за необезопасени стълбове на електропреносната мрежа, стълбове на уличното осветление, стълбове от електрическата система на градския транспорт, електрически табла, светофарни уредби, електронни информационни табла на спирки на градския транспорт. Целта…

Нова детска градина ще бъде построена в Стара Загора

В Стара Загора ще бъде изградена нова детска градина. Тя ще се намира между улиците „Майор Т. Кавалджиев“ и ул.“Света Троица“ (зад Енергото). Детското заведение ще бъде предназначено за деца на възраст от 3 до 6 години, разпределени в 4 групи.  Πoмeщeниятa зa вcичĸи гpyпи ca eднaĸви, като всяка oт…

Стартира ремонт на покрива на старозагорската опера

Община Стара Загора започна ремонт на покрива на сградата на старозагорската опера. Дейностите включват полагане на нова ПВЦ хидроизолационна мембрана върху най-високото тяло на покрива над сцената. Общата площ, която ще бъде обхваната е 322 кв.м и още 45 кв. м от същата мембрана за обличане на съществуващите улуци. Старата…

Правителството прехвърли на Община Стара Загора собствеността на бившия отрезвител

С Решение на Министерски съвет от днес на Община Стара Загора ще бъде прехвърлена собствеността върху имот – частна държавна собственост, намиращ се в град Стара Загора, срещу спортна зала „Иван Вазов“. Имотът представлява терен с площ 302 кв. м с четири сгради в него. Досега теренът е бил в…

Обявления

Заповед № 19-13-40 от 23.02.2021 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-55 от 03.02.2021г. за изработване на ПУП – План за застрояване, с решение по т. 1.4 от протокол 06 от 10.02.2021 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, РАЗРЕШАВАМ „МАДРИГАЛ ГРУП“…

Заповед № 19-13-29 от 02.02.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-21 от 13.01.2021 г. за изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ, с решение по т. 1.1 от…

Заповед № 19-13-44 от 25.02.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–44 от 25.02.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1115 / 27.05.1996 г. на…

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - парк Артилерийски

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Община Стара Загора обявява, че е стартирана процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – тръбен кладенец на територията на ПИ с идентификатор 68850.509.7153 по КККР на гр. Стара Загора, Община Стара Загора. Съобщение…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали