Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Калоянов

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 600 416
Ограничава се преминаването на МПС по част от…

Ограничава се преминаването на МПС по част от ул. „Августа Траяна“ от понеделник

Поради недобро възстановяване на пътното платно от изпълнителите на проекта за реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа от местното ВиК дружество в Стара Загора – започват поправителни дейности на отсечката на ул. „Августа Траяна“ между бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“.

Обявления

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води - имот 48765.17.42, с. Могила

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – два шахтови кладенеца, изградени на територията на ПИ с идентификатор 48765.17.42 по КККР на с. Могила, общ. Стара Загора. Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 31530190/02.07.2001 г. - птицекланица

Откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 31530190/02.07.2001 г. Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води - търговски комплекс и административна сграда

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 30119.11.183 по КККР на с. Загоре, общ. Стара Загора. Съобщение за публично обявяване

Заповед № 19-13-168 от 25.09.2023 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-441 от 31.08.2023 г. с решение по т. 1.3 от протокол № 34 от 07.09.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Ваня Динкова Димова да възложи изработване на ПУП…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали