Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Калоянов

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 600 416
Временно ще бъде затруднено движението в участък от…

Временно ще бъде затруднено движението в участък от ул. „Майор Таньо Кавалджиев“

Във връзка осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително – монтажните работи  на  ул. „Майор Таньо Кавалджиев“  в участъка от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул.“Княз Борис Първи“, утре (24 септември) за времето от 8.30 до 12.00 часа движението ще бъде временно преустановено. Няма да има промяна в маршрута…

Временно ще бъде затруднено движението в участък от…

Временно ще бъде затруднено движението в участък от ул. „Генерал Столетов“

Във връзка осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително – монтажните работи  по част от северната лента на ул. „Генерал Столетов“ № 31 в участъка от ул. „Иван Гарванов“ до ул.“Д-р. Тодор Стоянович“, утре (21 септември) за времето от 9.30 до 10.30 часа движението ще бъде временно преустановено. Няма…

Завършват мащабни проекти  в Община Стара Загора

Завършват мащабни проекти в Община Стара Загора

Днес пред журналисти кметът Живко Тодоров представи проектите, които към момента се изпълняват на територията на Община Стара Загора. Той обясни, че е напълно обновена Станционната градина. „Станционната градина се използва вече от гражданите. Тя е завършена като обект в срок и като качество отговаря на нашите и на гражданите…

Обновяват пешеходните пътеки около училища и детски градини…

Обновяват пешеходните пътеки около училища и детски градини в Стара Загора

За новата учебна година ще бъдат обновени пешеходните пътеки пред и около училищата и детски градини в Стара Загора. Дейностите по освежаването на пътната маркировка стартираха още в края на месец август и до момента са готови половината. Полага се нов вид пътна маркировка - шприц пластик, която се характеризира…

Обявления

Заповед № 19-13-140 от 02.09.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 и чл.15, ал.3 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-327 от 23.08.2021 г., Предварителен договор от 29.07.2021г., с решение по т. 1.10 от протокол № 32 от 25.08.2021г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам ЕТ…

Заповед № 19-13-146 от 20.09.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-355 от 07.09.2021 г., с решение по т. 1.6 от протокол № 34 от 08.09.2021г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Владислав Тодоров Ройдев да възложи изработване на ПУП –…

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - с. Стрелец

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Стара Загора обявява, че е стартирана процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – два тръбни кладенеца (ТК 1 и ТК 2) от ПС „Стрелец“, които са разположени на територията на поземлен имот…

Заповед № 19-13-145 от 15.09.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-145 от 15.09.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 04738.90.98, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, като същият се разделя и се обособяват…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали