Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 600 416

Със символична първа копка стартира ремонтът на „Руския пазар“

„Пространството на т.нар. „Руски пазар“ имаше нужда от обновяване. Радвам се, че в рамките на този мандат ще успеем да завършим и този важен за града проект“, каза минути преди да бъде направена символичната първа копка за пълна реконструкция на  търговската територия, кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров.Той допълни,…

Приключи цялостният ремонт на ул. „Западна“ в старозагорския квартал „Три чучура“-север

Приключиха и двата етапа от ремонта на ул.“Западна“ в старозагорския кв. „Три чучура“-север. По време на първия етап беше обновен участъкът от ул. „Капитан Петко войвода“ до ул. „Локална“, а вторият включваше отсечката от ул. „Локална“ до обръщалото на автобусите. По време на ремонтните работи е извършено полагане на нова …

Работещите на Руския пазар възобновиха дейността си

Търговците, работещи на територията на “Руския пазар“, възобновиха дейността си. Обектите бяха пребазирани в района на бившето обръщало в кв. „Казански“ ( на 25 метра южно от традиционното местоположение). Преместването  стартира в началото на август и се наложи, поради започване на цялостен ремонт на територията на пазара. Проектът предвижда изграждане…

Втори инвеститор подписа договор за закупуване на терен в Индустриална зона „Загоре“

100 % от строителните дейности в Индустриална зона „Загоре“ са завършени и вече има подписан Акт 15. Това съобщи изпълнителният директор на Зоната - Радослав Танев. Той допълни, че вече има подписан предварителен договор и с втори инвеститор, който желае закупуване на парцел и реализиране на инвестиционно намерение за над…

Обявления

Заповед № 19-13-116 от 17.09.2020 - план за регулация и изменение план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т. 6,  чл.17, ал.2, т.1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-209 от 28.07.2020 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 29 от 12.08.2020г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЗАРАСТРОЙ“ ООД да възложи изработване…

Заповед № 19-13-115 от 17.09.2020 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, чл.17, ал.2, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-241 от 24.08.2020 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 31 от 26.08.2020 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Заповед № 19-13-114 от 16.09.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–114 от 16.09.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 810 / 07.07.1978 г. на Кмета на…

Горещ телефон
за сигнали