Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Калоянов

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 600 416
Две нови фирми привлече Индустриална зона „Загоре“

Две нови фирми привлече Индустриална зона „Загоре“

Двама инвеститори са заявили инвестиционно намерение за закупуване на парцели в Индустриална зона „Загоре“. Това съобщи изпълнителният директор на „Загоре“ - Радослав Танев. Той допълни, че документите са вече входирани, а желанието е да бъдат закупени терени с обща площ над  4000 кв.м. „Единият предприемач се занимава с високотехнологично производство…

Днес Стара Загора е столица на високотехнологичния бизнес…

Днес Стара Загора е столица на високотехнологичния бизнес в България

Стара Загора е домакин на годишната националната конференция  на  Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) под надслов „Експанзия на индустрията на знанието на регионално ниво“. „В момента България се намира в една особена ситуация и е много важно какви стъпки ще бъдат предприети в следващия етап. Стара Загора…

Определиха местата за продажба на дини и пъпеши…

Определиха местата за продажба на дини и пъпеши в Стара Загора през 2021г.

13 са определените места за поставяне на временни преместваеми обекти за продажба на дини и пъпеши  в Стара Загора, за предстоящите летни месеци от 1 юли до 30 септември. Желаещите да осъществяват търговия, на утвърдените места, трябва да подадат заявления за получаване на разрешение за извършване на дейността, до 17.00…

Стара Загора се превръща в столица на високотехнологичния…

Стара Загора се превръща в столица на високотехнологичния бизнес в България

Над 140 участници, представители на едни от най-големите технологични компании в България, ще вземат участие в национална конференция „Експанзия на индустрията на знанието на регионално ниво“, която ще се проведе на 25 юни от 9.30 часа в залата на Културен център „Стара Загора“. Форумът се организира от Община Стара Загора…

Обявления

Заповед № 19-13-121 от 28.07.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-290 от 23.07.2021 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ФОТОНИК 1“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: ПУП – изменение План за застрояване за…

Заповед № 19-13-120 от 28.07.2021 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-283 от 16.07.2021 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 27 от 21.07.2021 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Димитър Станчев Димитров да възложи изработване на Подробен устройствен план…

Заповед № 19-13-119 от 28.07.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и заявление вх. № 19-06-265 от 02.07.2021г. за разрешение изработване на подробен устройствен план, с решение по т. 1.3 от протокол № 25 от 07.07.2021г. на ЕСУТ и имайки предвид, че…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали