Удовлетвореност на гражданите

1. Удовлетвореност на гражданите от работата на общинска администрация Стара Загора

Анализ за 2013 г.  

Анализ за 2014 г.

Анализ за Мандат 2011 г. - 2015 г.

Анализ за 2016 г.

2. Анкета за организацията на административното обслужване - анкета

Горещ телефон
за сигнали