Творчески сдружения

Представителство на Съюз на българските художници – клон Стара Загора

Представителството на СБХ – клон Стара Загора е създадено през 1946 година и разполага със самостоятелна изложбена зала „Байер“, предоставена от Община Стара Загора. От 2017 г. Представителството е домакин на Графичен салон Стара Загора, чиято цел е да се утвърди в годините като традиционен, а едно от най-значимите събития за сезона през 2018 г. е заключителната изложба на XXIII издание на международния пленер по живопис „Дружба“, чийто организатор е Представителството на Съюза на българските художници в града, с подкрепата на Община Стара Загора.

Представителството има богат и разнообразен афиш през цялата година, истинско средище на старозагорските художници. В нея се организират традиционни коледни изложби, Младежката януарска изложба, юбилейни изложби, Есенния салон.

Адрес гр. Стара Загора, ул.“Лубор Байер“ № 1


Дружество на писателите в Стара Загора

Организираният литературен живот в Стара Загора се заражда още в първите години след Освобождението. През 1910 година Атанас Илиев – виден просветен деец, учител и книжовник, създава литературен кръжок, с членове - млади старозагорски интелектуалци.           

Между 1911 и 1926 година в Стара Загора излизат вече девет литературни списания, някои от които на добро художествено равнище: „Искрици“, „Трептящи акорди“, „Хризантеми“ и др. Изявяват се старозагорски творци, чиито имена ще се утвърждават в бъдеще и ще дават литературния облик на града – Иван Хаджихристов, Иван Мирчев, Богдан Баров и др. Път за тях са проправили имена като Димитър Подвързачов и Кирил Христов. Заедно със старозагорските си колеги принос за литературната слава на Стара Загора дават и талантливите пера на Николай Лилиев, Георги Бакалов, а по-късно и Веселин Ханчев. Това дава право на Кирил Христов да заяви: „Без Стара Загора няма българска литература“. Родният град на толкова поетични таланти основателно си спечелва името „Градът на поетите“.

През 1944 година, веднага след обществените промени, е учреден литературният кръжок „Георги Бакалов“, продължител на Съюза на трудово-борческите писатели и неговия орган „Литературен подем“. През 1964 година кръжокът се преобразува в първото за страната Дружество на писателите. В средата на 70-те години като орган на писателското дружество започва да излиза литературният алманах „Хоризонт“, а литературната притурка на вестник „Септември“ - „Съвремие“ е ежемесечна трибуна на старозагорските литературни творци. Активни сътрудници на изданията са Константин Колев, Антон Михайлов, Стойчо Стойчев, Христо Кацаров, Жеко Христов, Янко Димов, Стоян Стаев, Петър Тонков, Йордан Стоев, Димитър Данаилов, Ганчо Проданов, Кънчо Стоянов,  Иван Груев, Таньо Клисуров,  илюстратори са художниците Иван Попчев, Михаил Косев, Христо Танев, Тодор Ковачев и др.

През 1980 година старозагорското писателско дружество вече има шест редовни членове на Съюза на българските писатели, което го прави най-авторитетното поделение на писателския съюз. Негов председател е Иван Мирчев. Ежегодно излизат книги на старозагорски автори в най-авторитетните български издателства: „Български писател“, „Народна младеж“, „Христо Г. Данов“, „Георги Бакалов“. Старозагорци са отличавани с награди на Съюза на писателите, на различни литературни празници в страната. В Стара Загора се провеждат Есенни литературни дни, когато се връчва и националната награда за гражданска поезия „Гео Милев“. С нея са отличавани поети като Веселин Андреев, Михаил Берберов, Рашко Стойков, Стойчо Стойчев и др. Ежегодно се присъжда и наградата „Стара Загора“ - първа и втора степен.

В последните години книгите на Иван Груев, Георги Янев, Йордан Стоев, Неделчо Ганев, Мария Донева, Йордан Пеев, Виолета Бончева, Керка Хубенова, Ботьо Буков, Йордан Атанасов, Стойчо Маджарски, Стефанка Мирчева, Борислава Бонева привличат вниманието и на читателите, и на критиката. Освен редовните премиери на нови книги в Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Библиотека „Родина“, къща музей „Гео Милев“, много често старозагорски творци участват дейно в инициативата на Община Стара Загора -  „Поети по  селата“.

През октомври 2017 година се провежда учредително събрание на старозагорското писателско дружество, възстановява се  неговата организационно-творческа дейност. Дружеството е регистрирано в съда и дейността му става легитимна.

За председател на Дружество на писателите в Стара Загора е избран Таньо Клисуров и членове Виолета Бончева и Йордан Пеев.

Дружеството, съвместно с община Стара Загора, фондация „Космос“, читалище „Николай Лилиев“, списание „Птици в нощта“, вестник „Литературен глас“ провеждат ежегодно през месец май Национален конкурс за поезия „Николай Лилиев“.


Дружество на журналистите

Председател Росица Въльовска
Учредено през 1956 година, обединява работещите в сферата на масовите комуникации и средства за осведомяване.


Камара на архитектите в България – Регионална колегия Стара Загора

Камара на архитектите в България е наследник, продължител и правоприемник на „инженерно архитектурната камара (иак), учредена с наредба – закон от 25.09.1937 г. и на камара на архитектите в България, учредена през 1991 г., в изпълнение на осмия извънреден конгрес на съюза на архитектите в България и пререгистрирана по закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2001 г. (в Стара Загора се учреди колегия на КАБ с председател – арх. Петър Киряков)

През 2004 г. Софийски градски съд с решение № 7 вписва Камара на архитектите в България, образувана със закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Целият този процес преминава с активното участие на архитектурната гилдия от Стара Загора, най – вече архитектите: Благо Стоев, Емил Василев, Петър Киряков и др.

Главната цел на КАБ е да регламентира дейността на архитектите – проектанти и да гарантира свободния избор на проектант в условията на лоялна конкуренция, да представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси, да защитава интелектуалната собственост и авторските права на архитекта, да не допуска монополизъм и нелоялна конкуренция.

В КАБ – регионална колегия Стара Загора членуват 115 квалифицирани архитекти и ландшафтни архитекти, работещи в областта на устройственото планиране и инвестиионното проектиране.

От възстановяване на КАБ през 2004 г, регионалната колегия се ръководи от: арх.Емил Василев – от 2004 – 2012 год. и от арх.Петър Киряков – от 2012 г. – до сега.

КАБ – РК Стара Загора участва активно в създаване на устойчива градска среда и заедно с общинската администрация работи за подобряване визията на града.

Адрес гр. Стара Загора, ул.„Кольо Ганчев" № 40, ет.2
Телефон 0888 004 190
Електронна поща  [email protected]  
Интернет страница  www.kab.bg


Музикално общество „Борис Христов” – Стара Загора

Музикално общество „Борис Христов” – Стара Загора е учредено на 19 март 1994 г. и е съучредител на наградата за най-добър бас в Националния конкурс за млади оперни певци „Борис Христов".

Вече 24 години Музикално общество „Борис Христов“ успява да достави естетическа наслада и радост на стотици старозагорци, като ги прави съпричастни към образците на световната музикална култура и към световното оперно изкуство.

С вход свободен, всеки месец по установен график, в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“, любителите на оперното изкуство и творчеството на Борис Христов имат възможност да гледат прожекции на филми, свързани с богатата певческа кариера на именития и изпълнител.

Председател на Музикално общество „Борис Христов” - Нино Луканов.

Адрес гр. Стара Загора, ул.„Димитър Подвързачов" № 7, ет.12, ап. 44
Телефон (042) 626 453, 0886 071 425 
Интернет страница  www.boris-christoff.net

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали