Център за подкрепа на личностното развитие Стара Загора

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ СТАРА ЗАГОРА

 
Центърът за подкрепа за личностно развитие е общинско звено за реализация на общинската политика за обучение и възпитание на децата от Община Стара Загора чрез извънучилищни форми на работа.

Извънучилищните дейности на територията на Община Стара Загора  се осъществяваха до 2013 година от три отделни звена - Общински детски център, Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин” и Младежки дом.

От 2005 г. се изготвя и работи по Общински календар за детските и младежките дейности, целта на който е да обхване и систематизира дейността на структурите, занимаващи се с осмисляне на свободното време на децата и младежите. В отговор на интересите и потребностите на децата и младежите от общността в Община Стара Загора е създаден Центърът за наука, изкуство и култура - общинско звено, с решение на Общински съвет град Стара Загора № 761 /27.06.2013 година и променен с решение на Общински съвет от 28.07.2016 година в Център за подкрепа на личностното развитие.

От края на 2017 година от неговия състав е извадена Астрономическа обсерватория и обособена като самостоятелен ЦПЛР. Декември 2017 година центъра обогатява дейността си с кариерно ориентиране и консултиране на учениците от първи до дванадесети клас при избор на образование и професия, осмисля и ангажира свободното време на децата и младежите, провокира индивидуалните им способности и интереси.

В центъра се обучават над 600 деца и младежи от 6 до 22 години в 27 форми.

Директор на Център за подкрепа на личностното развитие - Искра Иванова

 

Адрес: град Стара Загора, ул."Захарий Княжески" № 71, етаж 3
Телефон: (042) 629 062
Факс: (042) 638 698
Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: http://cnki-sz.com/ 

 

Направление „Изкуство и култура”


Школа „Живопис” – ръководител Тошо Стефанов

Школа „Приложни изкуства” – ръководител Юлия Славова

Школа „Малка пластика”- ръководител Слави Славов

ФА „Траянци” – ръководител Росица Христова

Школа за народни инструменти

  • Гайда – ръководител Павлин Паунов
  • Тамбура – ръководител Анна Минчева
  • Гъдулка – ръководител Начо Влайков

Школа „Латиноамерикански танци” – ръководител Деница Ганева

Вокална студия Траяна глас - ръководител Лиляна Дойчева

Танцова формация Хип – хоп – Александра Каличева

Мажоретен състав – спортни мажоретки – Деница Ганева

Мажоретен състав – парадни мажоретки – Деница Ганева

Експериментална театрална трупа Тези - ръководител Станислав Станев

Детска театрална школа „Талант“ -  ръководител Биляна Райнова

Литературен клуб „Без заглавие” - ръководител Мария Донева

 

Направление – наука и технологии


Провеждане на детски занимания в „Забавна астрономия” - ръководител Пенка Ганчева

Клуб Млад експериментатор - ръководител Марияна Стоянова

Клуб „БиоLoveя” и „Зелени човечета от Земята” - ръководител Асен Анастасов

Клуб „Забавна математика” – ръководител Динко Цвятков

 

Направление гражданско образование


Младежки общински съвет

Клуб Млад журналист - ръководител Розалина Карамалакова

Клуб Дебати - ръководител Станка Стойчева

Общински съвет на децата – ръководител Розалина Карамалакова

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали