Цени на абонаментни карти

Пунктове за продажба на абонаментни карти

 

Работно време

гр. Стара Загора, бул. "Руски" № 1

понеделник - петък

06:00 до 19:00 часа

гр. Стара Загора, Обръщало кв. "Железник" 

понеделник - петък

07:00 до 15:30 часа

гр. Стара Загора, бул. "Свети Патриарх Евтимий“ № 81

понеделник - петък

06:00 до 19:00 часа

 

Цена на месечните абонаментни карти за пътуване във вътрешноградски транспорт 

в сила от 01.10.2020 г.

Цени на билети и на основни абонаментни карти, предлагани от "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД

Продукт Цена в лева
     
1.
Редовен билет
без право на прекачване
1.00
  Пакет от 10 броя билета, без право на прекачване, заредени на електронен носител 9.50
  Пакет от 20 броя билета, без право на прекачване, заредени на електронен носител 18.00
  Пакет от 40 броя билета, без право на прекачване, заредени на електронен носител 36.00
  Пакет от 80 броя билета, без право на прекачване, заредени на електронен носител 72.00
     
2. Абонаментни карти на електронен носител  
 
една линия за един месец 30 пътувания
без право на прекачване
24.00
 
една линия за един месец 50 пътувания
без право на прекачване
32.00
 
една линия за един месец 80 пътувания
без право на прекачване
40.00
 
цяла градска мрежа за един месец 30 пътувания
с право на прекачване в рамките на 60 минути 
33.00
 
цяла градска мрежа за един месец 50 пътувания
с право на прекачване в рамките на 60 минути
50.00
 
цяла градска мрежа за един месец 80 пътувания
с право на прекачване в рамките на 60 минути
60.00
     
3. Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за учащи   
 
една линия за един месец 50 пътувания
без право на прекачване
22.40
 
една линия за един месец 80 пътувания
без право на прекачване
28.00
 
цяла градска мрежа за един месец 50 пътувания
с право на прекачване в рамките на 60 минути
35.00
 
цяла градска мрежа за един месец 80 пътувания
с право на прекачване в рамките на 60 минути
42.00
     
4. Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за пенсионери  
 
една линия за един месец 50 пътувания
без право на прекачване
25.60
 
една линия за един месец 80 пътувания
без право на прекачване
32.00
 
цяла градска мрежа за един месец 50 пътувания
с право на прекачване в рамките на 60 минути
40.00
 
цяла градска мрежа за един месец 80 пътувания
с право на прекачване в рамките на 60 минути
48.00

Цена на месечните абонаментни карти след намаление за отделните потребители

по решение на Общински съвет Стара Загора

№  КАРТА Цена в лева
     
1. Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за учащи  
 
цяла градска мрежа за един месец /50 пътувания/
с право на прекачване в рамките на 60 минути 
10.00 
 
цяла градска мрежа за един месец /80 пътувания/
с право на прекачване в рамките на 60 минути
15.00
 
цяла градска мрежа за три месеца
 /по 50 пътувания на месец/
с право на прекачване в рамките на 60 минути
30.00
 
цяла градска мрежа за три месеца
/по 80 пътувания на месец/
с право на прекачване в рамките на 60 минути
45.00
     
2. Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за пенсионери  
 
една линия за един месец /50 пътувания/
без право на прекачване 
15.00
 
цяла градска мрежа за един месец /50 пътувания/
с право на прекачване в рамките на 60 минути
26.00
 
една линия за един месец  /50 пътувания/
за лица над 68 год. с размер на пенсията до 350 лв.
без право на прекачване
10.00
 
една линия за един /три/ месеца
/по 50 пътувания на месец/ без право на прекачване
за лица над 75 год. с размер на пенсията до 350 лв.
безплатна
 
една линия за един /три/ месеца
/по 50 пътувания на месец/ 
без право на прекачване за лица над 80 год.
безплатна
 
10 пътувания за един месец
за лица над 65 год. с размер на пенсията до 350 лв.
с право на прекачване в рамките на 60 минути
3.00
 
30 пътувания за три месеца
/по 10 пътувания на месец/
за лица над 65 год. с размер на пенсията до 350 лв.
с право на прекачване в рамките на 60 минути
9.00
     
3. Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за хора с увреждания  
  една линия за един месец за лица с трайни увреждания над 71% с размер на пенсията до 350 лв. без право на прекачване

15.00

 

Цена на месечните абонаментни карти за пътуване с 50 % намаление до населените места разположени на територията на Община Стара Загора

в сила от 01.10.2020 г.

 

Редовна цена

Цена за учащи и 
пенсионери
Арнаутито 75.00 37.50
Бенковски 60.00 30.00
Богомилово 35.00 17.50
Борилово 60.00 30.00
Борово 75.00 37.50
Братя Кунчеви 75.00 37.50
Бъдеще 50.00 25.00
Воденичарово 75.00 37.50
Горно Ботево 60.00 30.00
Дълбоки 56.00 28.00
Еленино 40.00 20.00
Елхово 70.00 35.00
Загоре 40.00 20.00
Змейово 35.00 17.50
Казанка 75.00 37.50
Калитиново 50.00 25.00
Калояновец 50.00 25.00
Кирилово 45.00 22.50
Козаревец 92.00 46.00
Колена 50.00 25.00
Ловец 70.00 35.00
Лозен 75.00 37.50
Люляк 60.00 30.00
Лясково 50.00 25.00
Маджерито 40.00 20.00
Малка Верея 40.00 20.00
Малко Кадиево 45.00 22.50
Михайлово 88.00 44.00
Могила 40.00 20.00
Ново село 50.00 25.00
Оряховица 65.00 32.50
Остра могила 60.00 30.00
Памукчии 50.00 25.00
Петрово 60.00 30.00
Плоска могила 70.00 35.00
Преславен 50.00 25.00
Пряпорец 56.00 28.00
Пшеничево 60.00 30.00
Пъстрово 85.00 42.50
Ракитница 56.00 28.00
Руманя 85.00 42.50
Сладък кладенец 80.00 40.00
Старозагорски бани 50.00 25.00
Стрелец 75.00 37.50
Сулица 56.00 28.00
Хан Аспарухово 75.00 37.50
Християново 45.00 22.50
Хрищени 40,00 20,00
Яворово 75.00 37.50

 

Цена на месечните карти за 10 пътувания с 60% намаление до населените места

разположени на територията на Община Стара Загора

в сила от 01.10.2020 година

 

Редовна цена

Цена за
пенсионери
Богомилово 13.00 5.20
Борилово 20.00 8.00
Братя Кунчеви 28.00 11.20
Горно Ботево 23.00 9.20
Дълбоки 20.00 8.00
Еленино 14.00 5.60
Елхово 26.00 10.40
Загоре 15.00 6.00
Казанка 26.00 10.40
Калитиново 18.00 7.20
Калояновец 19.00 8.00
Кирилово 16.00 6.40
Колена 18.00 7.20
Лозен 26.00 10.40
Люляк 21.00 8.40
Лясково 18.00 7.20
Маджерито 14.00 5.60
Малка Верея 14.00 5.60
Малко Кадиево 16.00 6.40
Могила 14.00 5.60
Ново село 19.00 7.60
Оряховица 23.00 9.20
Остра могила 21.00 8.40
Плоска могила 26.00 10.40
Преславен 19.00 7.60
Пряпорец 18.00 7.20
Пъстрово 31.00 12.40
Руманя 30.00 12.00
Сладък кладенец 29.00 11.60
Старозагорски бани 19.00 7.60
Сулица 20.00 8.00
Християново 16.00 6.40
Хрищени 14.00 5.60
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали