Цени на абонаментни карти

Пунктове за продажба на абонаментни карти

 

Цена на месечните абонаментни карти за пътуване във вътрешноградски транспорт 

в сила от 01.10.2020 г.

Цени на билети и на основни абонаментни карти, предлагани от "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД

Цена на месечните абонаментни карти след намаление за отделните потребители

по решение на Общински съвет Стара Загора

 

Цена на месечните абонаментни карти за пътуване с 50 % намаление до населените места разположени на територията на Община Стара Загора

 

Цена на месечните карти за 10 пътувания с 60% намаление до населените места

разположени на територията на Община Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали