Издаване на Карта за безплатно паркиране на електромобили

 

Описание на услугата 64.89 KB

Заявление 694.7 KB

 

Документи, които се прилагат към заявлението:

- Копие от свидетелство за регистрация на МПС;

- Документи, удостоверяващи правното основание за ползване на автомобила;

- Документ, удостоверяващ платена застраховка "Гражданска отговорност".

 

Срок за предоставяне на услугата: 10 работни дни

 

Такса: услугата е безплатна

 

Подаване на гише

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация, работно място № 5. Основанията за заявената услуга се проверяват от отдел "Транспорт", след което се изготвя Карта за безплатно паркиране. Картата се подписва от упълномощения заместник-кмет и се получава в Центъра за услуги и информация.

Горещ телефон
за сигнали