Издаване на дубликат на Разрешение за таксиметров превоз на пътници

 

Описание на услугата 63.91 KB

 

Заявление за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Заявление 661.65 KB

 

Документи, които се прилагат към заявлението за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници:
Не се прилагат документи.

 

Срок за предоставяне на услугата: 14 работни дни

 

Такса:
За издаване на дубликат на разрешение за таксиметрова дейност таксата е 20.00 лв.

 

Подаване на гише:
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Горещ телефон
за сигнали