Транспорт, обществен ред, екология и чистота

Йордан Петров Николов

заместник-кмет Транспорт, обществен ред, екология и чистота

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 655, 918 655, 600 272

Обявления

Уведомление за инвестиционно предложениe - „ПЛАМЕН ПЕТКОВ - БУЛТРАНС“ ЕТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на един брой тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели /захранване на санитарни възли, хигиенизиране на работни площадки,…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „ХИМКОМЕРС“ АД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Преустройство на съществуващ склад за гуми и изграждане на линия за производство на възстановени гуми чрез…

Уведомление за инвестиционно предложение - „Мебели Иввекс“ ООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Въвеждане в експлоатация на два броя котли на твърдо гориво представляващо /дърва за горене в добавък с генерираните при производството на мебели…

Уведомление за инвестиционно предложение - "Водоснабдяване и канализация" ЕООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец с цел допълнително водоснабдяване на с. Казанка“ в поземлен имот с идентификатор 35153.2.8, землище на с. Казанка, общ.…

Горещ телефон
за сигнали