Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход

Радостин Радославов Танев

заместник-кмет Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 655, 600 272
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.12, т.2
Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров и…

Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров и неговият заместник Радостин Танев бяха отличени на Национален Зелен Форум

Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров бе отличен с грамота в категорията „Успешно управление на голяма община 2024 г. - Южна България” от Асоциацията на българските градове и региони на Националния Зелен Форум под надслов „Интегриращата роля на общините в Зелената трансформация”, който се проведе в град Казанлък. В…

От утре в парк „Митрополит Методий Кусев“ стартира…

От утре в парк „Митрополит Методий Кусев“ стартира кампания по премахване на сухи и паднали дървета и клони.

От утре стартира кампания по отстраняването на паднали сухи клони и дървета в парк „Митрополит Методий Кусев“. Днес, на изнесена пресконференция в парка, заместник-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ на община Стара Загора Радостин Танев разясни етапите и начина на премахване.  „Ще започнем поетапно прочистване в целия…

Регионална среща на социално отговорните работодатели се проведе…

Регионална среща на социално отговорните работодатели се проведе в Стара Загора

Срещата беше организирана от сп. Enterprise и Национална асоциация на социално отговорните работодатели (НАСОР). Участие в дискусиите взеха Радостин Танев заместник – кмет „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“, Наталия Христова изпълнителен директор на Националната асоциация на социално отговорните работодатели „НАСОР“, Нели Костадинова експерт Регионален център за развитие на социалната…

Удължава се срокът за участие в конкурс „Млад…

Удължава се срокът за участие в конкурс „Млад еколог - 2024“

Младежки общински съвет, с подкрепата на Община Стара Загора и Центъра за подкрепа за личностно развитие, организира конкурс „Млад еколог - 2024“. Целта му е да се повиши отговорността на младежите към опазване на околната среда, както и подобряване на градската среда.

Обявления

Покана за информационно събитие във връзка с подаване на проектни идеи по Приоритет 1 "Интегрирано градско развитие" по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. за изпълнение на ПИРО

Община Стара Загора в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, кани всички заинтересовани страни на информационно събитие на 15.04.2024 г. /понеделник/ от 15.00 часа, зала „Славейков“  във връзка с подаване на проектни идеи по Приоритет…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - Деян Русев

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на 9 еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 38039.49.320 по КККР на с.…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - община Стара Загора

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 68850.509.3311 по КККР на…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ИСА 2000“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение „Разработване на находище за нерудни изкопаеми варовици и дюлерити в площ „Аламура 2“ в землището на с. Ракитница и с. Кирилово, общ. Стара Загора  с възложител „ИСА 2000“ ЕООД, гр. София.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали