Транспорт, чистота и екология

Йордан Петров Николов

заместник-кмет Транспорт, чистота и екология

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 655, 600 272

Инициатива „Засади за БЪДЕЩЕ! Дай пример!“ се проведе в Стара Загора

Фирма "Ате Пласт", в партньорство с ПроКредит Банк, Разсадник за декоративни растения "Интродукция - Георгиев и С-ие", с подкрепата на Община Стара Загора, засадиха над 300 широколистни дръвчета в района Борова гора. Инициативата е част от от CSR програмата на компанията и е в подкрепа на каузата на Община Стара…

Изградиха нов пешеходен светофар в Стара Загора

Община Стара Загора уведомява жителите и гостите на града, че от утре  (12 ноември) ще заработи пешеходен светофар с бутон за заявка за преминаване. Съоръжението вече е  монтирано на бул. „България“ пред магазин „Зора“. Целта е безопасното пресичане на един от най-натоварените булеварди в Стара Загора.  

Община Стара Загора в готовност за зимния сезон

Подготовката на Община Стара Загора за работа през зимния сезон на 2020/2021 год. се концентрира към поддържането проходимостта на пътната мрежа, както и за своевременно провеждане на аварийно-спасителни работи в условията на снеговалежи, силни ветрове, съпроводени с образуване на снегонавявания, при оптимално използване възможностите на наличната техника и човешки ресурси.…

Община Стара Загора разширява обхвата на проекта за оползотворяване на ненужни дрехи, обувки и домашен текстил

Община Стара Загора разширява обхвата на системата за разделно събиране с цел оползотворяване на ненужни дрехи, обувки и домашен текстил. През изминалата седмица бяха поставени допълнително още пет специализирани контейнера. Съдовете са позиционирани на удобни и леснодостъпни места: *ул. Младост, кв. Железник  е поставен втори контейнер; *Северно от бул. „Никола…

Обявления

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - ВЛАДИСЛАВ РОЙДЕВ

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“ в имот…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „ДК СОФТРЕЙД“ ЕООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Инсталиране на линия за рециклиране на неопасни отпадъци от пластмаси чрез влагането им в производството на…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител Иван Иванов

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради“ в имот с № 58743.17.13  по кадастрална карта на с.Пряпорец, общ.Стара Загора с възложител Иван Дедов Иванов, гр.…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали