Транспорт, чистота и екология

Радостин Радославов Танев

Радостин Радославов Танев

заместник-кмет Транспорт, чистота и екология

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 655, 600 272
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.12, т.2
Отчетоха успешното завършване на проекта за доставката на…

Отчетоха успешното завършване на проекта за доставката на 33-те нови електрически автобуси в Стара Загора

В депото на общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД бяха представени резултатите от изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № от ИСУН 2020 № BG16M1OP002- 5.004-0002 „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора, финансирани по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Той…

Поетичен рецитал в Деня на независимостта ще озвучи…

Поетичен рецитал в Деня на независимостта ще озвучи градските автобуси в Стара Загора

Поетичният аудиорецитал ще открие Христофор Недков, който ще представи Манифеста на цар Фердинанд, с който на 22 септември 1908 г., в църквата „Св. 40 мъченици” във Велико Търново се провъзгласява Независимостта на България. 

Възстановява се маршрутът на тролейбусна линия №2 и…

Възстановява се маршрутът на тролейбусна линия №2 и автобусни линии №15 и 23

Община Стара Загора уведомява жителите и гостите на града, че от 15.09.2023 г. се  възстановява утвърденият маршрут на движение на тролейбусна линия № 2 по ул. „Августа Траяна“ и бул. „Руски“, както и на автобусни линии № 15 и 23 по ул. „Августа Траяна“, ул. „Хан Аспарух“ и бул. „Св. Патриарх Евтимий“.…

Обявления

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "Еко транс метал" ООД

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение  „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали…

Списък на одобрените кандидати по Втора покана (01.06.2023 г. – 31.08.2023 г.) за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в гр. Стара Загора

Списък на одобрените кандидати по Втора покана (01.06.2023 г. – 31.08.2023 г.) за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в гр. Стара Загора Списък на одобрените кандидати  

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - „РОБОИД- АНГЕЛОВИ- 1990“ ООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение  „Изграждане на площадка за събиране на временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „Еко транс метал“ ООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали