Транспорт, чистота и екология

Йордан Николов

Йордан Петров Николов

заместник-кмет Транспорт, чистота и екология

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 655, 600 272
Временно общественият транспорт няма да обслужва ул. „Генерал…

Временно общественият транспорт няма да обслужва ул. „Генерал Гурко“ в Стара Загора

Във връзка с осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително – монтажните работи по проект „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на град Стара Загора – южна част" - от 19.11.2022 г. /събота/, общественият транспорт ще се движи по обходен маршрут както следва:

Ограничава се движението на МПС през кръстовището на…

Ограничава се движението на МПС през кръстовището на бул. "Руски" и ул. "Гурко"

От 19.11.2022г. до 17.00 часа на 23.11.2022г. се въвежда временна организация на движението на личен, обществен, договориран транспорт и на МПС, извършващи транспорт за собствена сметка в кръстовището на ул. „Генерал Гурко“ и бул. „Руски“ в Стара Загора. Промяната се налага с цел осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на…

Старозагорци се включиха активно в есенната кампания за…

Старозагорци се включиха активно в есенната кампания за събиране на опасни отпадъци

На 7 и 8 ноември (понеделник и вторник) в мобилен събирателен пункт, разположен последователно в парковете „Зелен клин“  и  „Артилерийски“ бяха предадени  повече от 204 кг. опасни битови отпадъци - остатъци от лакове и бояджийски материали, разтворители, киселини и основи, пестициди с изтекъл срок на годност, както и негодни за…

Обявления

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „АТЕ ПЛАСТ“ ООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на 1 бр. тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на декоративна растителност) в поземлен имот…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „Върхът“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на крематориум с капацитет за около 5 кремации на ден“ в имот № 68850.109.139 по кадастрална карта на гр. Стара Загора,…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „Феролекс ресайкъл“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на „ЖП терминал за товаро-разтоварни дейности“ в поземлен имот с идентификатор 77476.123.43, в землище на село Хрищени, община…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали