Транспорт, чистота и екология

Йордан Петров Николов

заместник-кмет Транспорт, чистота и екология

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 655, 600 272

Възстановява се движението по ул. „Младост“ в старозагорския кв. „Железник“

Община Стара Загора съобщава на всички жители и гости на града, че от 13 април /понеделник/ се възстановява движението на обществения градски транспорт по ул. „Младост“ в кв. „Железник“.

Продължава ежедневното обеззаразяване в Стара Загора

По предварително изготвен график Община Стара Загора продължава да извършва ежедневно обеззаразяване на различни райони в града. След извършване на дезинфекцията служителите поставят табела, в която се посочва: наименованието на използвания препарат - биоциден разтвор, деня и часа, в който изтича експозиционното време на третирането, т.е. тридесетминутния период след извършване…

Актуално разписание на градския и междуселищния транспорт в Стара Загора

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, както и вземането на извънредни мерки за спиране разпространението на COVID-19 на територията на страната, в община Стара Загора се въвеждат временни разписания на следните автобусни  и тролейбусни линии в работни и почивни дни, считано от 09.04.2020 год. /четвъртък/: Възстановява се…

Снеговалежът в Стара Загора не създаде проблеми

 Няма затруднения при придвижването на автомобили и автобуси на градския транспорт в община Стара Загора след падналия сняг, обобщи ресорният зам.-кмет Йордан Николов. Не е съобщено и за нарушено електрозахранване в малките населени места, стана ясно още от думите му. През изминалото денонощие на Горещия телефон не са постъпили сигнали…

Обявления

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "ЗАГОРА БИО" ЕООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез изграждане на нов тръбен кладенец, с цел напояване на земеделски култури в оранжерия“ в  поземлен имот с идентификатор…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „АВТОМИВКА КАРХЕР“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор № 68850.502.530 в гр. Стара Загора, облaст Стара Загора с възложител „АВТОМИВКА…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „Медина Мед“ ООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за студен регенерат на гуми за тежкотоварни автомобили“ в УПИ I, кв. 2…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „СтоНик АУТО“ ООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба…

Горещ телефон
за сигнали