Транспорт, чистота и екология

Йордан Петров Николов

заместник-кмет Транспорт, чистота и екология

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 655, 600 272

Община Стара Загора изгради съвременен приют за безстопанствени животни

Съвременен общински приют за безстопанствени животни беше изграден в старозагорското село Могила. Той се намира на територията на бившия пазар за животни и е с капацитет за настаняване от 120 четириноги. В новото съоръжение са създадени подходящи условия за отглеждането на кучетата. Изградени различни по площ клетки за настаняване на…

Няма да има повишение на цената на билета за градски транспорт в Стара Загора

Цената на билета за ползване на услугите на градския транспорт в Стара Загора няма да бъде увеличена. Това съобщи на пресконференция днес ресорният зам.-кмет Йордан Николов. Той обясни, че първоначалният вариант-за повишение е бил предложен след доклад и предложение за това от общинското дружество „Автобусни и тролейбусни превози“.“След разговори с…

На 28 и 29 юли ще се извърши повторно пръскане срещу комари в Стара Загора

Община Стара Загора ще извърши повторна дезинсекция срещу имаго на комари и ларвицидна обработка на тревните площи, паркове и градини, детските градини, детските ясли и социалните домове, както и на водните обекти в града. Причината са  падналите обилни валежи и влагата, които благоприятстват за увеличаване на популацията на насекомите. Дезинсекцията…

Обмисля се промяна в организацията на движението в част от старозагорския кв. „АПК“

Зам.-кметът на Община Стара Загора с ресор „Транспорт, чистота и екология“ Йордан Николов проведе среща с живущи в квартал „АПК“. Повод за нея бяха множество въпроси на жителите, касаещи организацията на движението в района. По време на нея бяха обсъдени варианти, които да облекчат движението на МПС и мерки за…

Обявления

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ПРЕСЛАВЕН 3000“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части…

Обществен достъп до доклад за безопасност за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал - „ЗАРА ГАЗ“ ООД

Община Стара Загора на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), обявява: Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „БИ ЕН ЖИ“ ЕООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на проучвателно – експлоатационен тръбен кладенец, за водоснабдяване /поливане/ на тревни площи“ в поземлен имот…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС“ АД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на собствен водоизточник - експлоатационен тръбен кладенец /ЕТК/ за водоснабдяване на „Асфалтова база“ в поземлен имот с индификатор 77476.507.94 в…

Горещ телефон
за сигнали