Транспорт, чистота и екология

Радостин Радославов Танев

Радостин Радославов Танев

заместник-кмет Транспорт, чистота и екология

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 655, 600 272
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.12, т.2
Над 810 кг опасни отпадъци са предадени от…

Над 810 кг опасни отпадъци са предадени от домакинствата по време на кампанията в Стара Загора за 2023 година

За шеста поредна година, гражданите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по време на проведената есенна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. На 9 и 10 ноември 2023 г. в мобилен събирателен пункт, разположен последователно в парк „Зелен клин“  и  парк „Артилерийски“, бяха предадени  повече…

Добавя се спирка по маршрута на автобусна линия…

Добавя се спирка по маршрута на автобусна линия №13

С оглед подобряване на транспортното обслужване, Община Стара Загора уведомява жителите и гостите на града, че от 13.11.2023 г. /понеделник/ автобусна линия № 13 в посока кв. „Железник“ – кв. „Зора“ ще обслужва и спирка „Парк МОЛ“.  

Обявления

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител Севдалин Пунков

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за високотехнологично производство на протеини“.

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „ФОУР ФРЕНДС“ ООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозово насаждение с обща площ от 40,0530 ха…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ФОУР ФРЕНДС“ ООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозово насаждение с обща площ от 40.0530 ха“, в поземлени имоти с идентификатори:…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане и сертифициране на наземно вертолетно летище за медицински цели“ в УПИ IX – 598, кв.…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали