Търг за учредяване право на строеж за изграждане на 21 броя надземни гаражи в УПИ ІІІ1016, кв. 2941, гр.Стара Загора на 22 ноември 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж.

Търгът ще се проведе на 22 ноември 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 18/10/2019, 15:41


Съобщение за отмяна на търга 15/11/2019, 15:45

 

УПИ ІІІ1016, кв. 2941

УПИ ІІІ1016, кв. 2941

Горещ телефон
за сигнали