Търг за учредяване право на строеж за изграждане на 18 броя надземни гаражи - УПИ Іжилищно строителство и подземни гаражи, кв. 96, гр. Стара Загора на 26 септември 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж.

Търгът ще се проведе на 26 септември 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 23/08/2019,14:55

Скица 23/08/2019,14:55

 

УПИ Іжилищно строителство и подземни гаражи, кв. 96

Горещ телефон
за сигнали