Търг за учредяване право на строеж за изграждане на 12 броя надземни гаражи в УПИ Іжспг, кв. 96 и на 19 броя надземни гаражи в УПИ ІІІжспг, кв. 412 , гр.Стара Загора на 21 ноември 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж.

Търгът ще се проведе на 21 ноември 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 18/10/2019, 15:11

Скица обект № 1 

Скица обект № 2 

УПИ Іжилищно строителство и подземни гаражи, кв. 96

УПИ Іжилищно строителство и подземни гаражи, кв. 96

УПИ ІІІжилищно строителство и подземни гаражи, кв. 412

Горещ телефон
за сигнали