Търг за учредяване право на строеж за изграждане на 1 брой надземен гараж - УПИ I3001, кв. 9901 и на 19 броя надземни гаражи - УПИ ІІІжилищно строителство и подземни гаражи, кв. 412, гр. Стара Загора на 25 септември 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж.

Търгът ще се проведе на 25 септември 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява  23/08/2019, 14:08

Скица обект № 1  23/08/2019,14:08

Скица обект № 2  23/08/2019, 14:08

УПИ І3001, кв. 9901

УПИ ІІІжспг, кв. 412

Горещ телефон
за сигнали