Търг за учредяване право на строеж в УПИ I в кв. 61 по план на с. Борилово за изграждане на ОСД - Кафе-аперитив и изграждане на 1 брой надземен гараж в кв. 9901 - "Възраждане" на 26 юни 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж.

Търгът ще се проведе на 26 юни 2019 година от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява  28/05/2019 , 16:23

Схема обект № 1 с. Борилово  28/05/2019 , 16:23

Скица обект № 2  28/05/2019 , 16:23

Обект № 1

Обект № 2

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали