Търг за продажба на вторични суровини - метални отпадъци, находящи се в склад на територията на кв. „Голиш“, гр. Стара Загора на 23 юли 2020 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на вторични суровини - метални отпадъци с приблизително количество от 130 тона, находящи се в склад на територията на кв. „Голиш“, гр. Стара Загора.

Търгът ще се проведе на 23 юли 2020 година от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. 

Обява 08/07/2020, 14:27

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали