Търг за продажба на недвижими имоти на 25 септември 2020 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти.

Търгът ще се проведе на 25 септември 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 25/08/2020, 12:25

Обекти №1,2

Обект №3

Обекти №4,5,6,7,8,9,10

Обект №11

Обект №12

Обекти №13,14

Обект №15

Обект №16

Обекти №17,18

Обекти №19,20,21,22

Обекти №23,24,25,26,27

Обекти №28,29,30

Обекти №31,32

Обекти №33,34,35

Обект №36

Обекти №37,38,39,40,41

Обекти №42,43,44

Обекти №45,46,47,48,49,50

Обекти №51,52

Обекти №53,54,55

Обекти №56,57,58,59,60

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали