Търг за продажба на недвижими имоти на 25 ноември 2020 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти общинска собственост.

Търгът ще се проведе на 25 ноември 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. 

 

Обява  23/10/2020 , 16:30

Обект № 1

Обект № 2

Обект № 3

Обект № 4

Обект № 5

Обект № 6, 7

Обект № 8,9,10,11,12,13,14

Обект № 15 и № 16

Обект № 17

Обект № 18

Обект № 19, 20, 21, 22

Обект № 27, 28, 29

Обект № 23, 24

Обект № 25, 26

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали