Търг за продажба на недвижими имоти на 23 юли 2020 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти.

Търгът ще се проведе на 23 юли 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява  22/06/2020 , 17:28

Обект № 1

Обекти № 2, 3, 4

Обекти № 5, 6

Обекти № 7, 8, 9, 10

Обекти № 11, 12, 13, 14

Обекти № 15, 16, 17, 18

Обект № 19

Обект № 20

Обекти № 21, 22

Обекти № 23, 24, 25, 26, 27

Обект № 28

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали