Търг за продажба на недвижими имоти на 19 август 2020 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти.

Търгът ще се проведе на 19 август 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява  17/07/2020 , 17:03

Обект № 1

Обект № 2

Обекти № 3, 4, 5, 6

Обект № 7

Обекти № 8, 9, 10, 11

Обект № 12, 13, 14, 15 и 16

Обект № 17,18,19,20,21,22

Обект № 23, 24, 25 и 26

Обект № 27

Обект № 28

Обект № 29, 30, 31 и 32

Обект № 33, 34, 35 и 36

Обект № 37 и 38

Обект № 39, 40 и 41

Обект № 42 и 43

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали