Търг за продажба на недвижими имоти на 10 юни 2020 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти.

Търгът ще се проведе на 10 юни 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява  08/05/2020 , 16:05

Обекти № 1,2,3,4,5,6,7 и 8

Обекти № 9,10 и 11

Обекти № 12,13,14,15 и 16

Обекти № 17,18,19,20,21,22

Обекти № 23 и 24

Обекти № 25,26,27,28 и 29

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали