Търг за продажба на недвижими имоти на 03 юни 2020 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти.

Търгът ще се проведе на 03 юни 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява  30/04/2020 , 15:24

Обекти № 1, 2, 3 и 4

Обекти № 5, 6, 7, 8 и 9

Обекти № 10 и 11

Обекти № 12, 13 и 14

Обекти № 15 и 16

Обект № 17

Обекти № 18,19,20,21 и 22

Обекти № 23, 24, 25 и 26

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали