Търг за продажба на недвижими имоти на 01 юли 2020 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти.

Търгът ще се проведе на 01 юли 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява  29/05/2020 , 16:32

Обекти № 1 и 2

Обекти № 3, 4 и 5

Обекти № 6, 7, 8 и 9

Обекти № 10, 11 и 12

Обекти № 13, 14 и 15

Обекти № 16

Обект № 16

Обекти № 17, 18 и 19

Обекти № 20

Обекти № 21, 22, 23 и 24

Обекти № 25 и 26

Обекти № 27, 28 и 29

Обекти № 30, 31 и 32

Обекти № 33, 34 и 35

Обекти № 36, 37 и 38

Обекти № 39, 40 и 41

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали