Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно - информационни елементи (РИЕ) на 12 март 2020 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) за срок от 5 години.

Търгът ще се проведе на 12 март 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. 

Обява 12/02/2020, 15:27

Позиция 1Ц-С

Позиция 2Ц-С, 3Ц-С

Позиция 4Ц-С

Позиция 5Ц-С

Позиция 6Ц-С

Позиция 7Ц-С, 8Ц-С, 9Ц-С

Позиция 10Ц-С, 11Ц-С

Позиция 12Ц-С

Позиция 13Ц-С, 14Ц-С, 15Ц-С

Позиция 16Ц-С, 17Ц-С

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали