Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на 04 юни 2020 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) за срок от 5 години.

Търгът ще се проведе на 04 юни 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. 

Обява 04/05/2020, 16:22

Заповед относно променено местоположение на РИЕ двустранна касета тип “Сити лайт - позиция №3 07/05/2020, 16:33

ВИДЕОЕКРАН

СИТИ ЛАЙТ - №1

СИТИ ЛАЙТ - №2

СИТИ ЛАЙТ - №3

СИТИ ЛАЙТ - №4

СИТИ ЛАЙТ - №33

СИТИ ЛАЙТ - №71

СИТИ ЛАЙТ - №74

СИТИ ЛАЙТ - №78

СИТИ ЛАЙТ - №84

ПИЗА - №5

ПИЗА - №7

ПИЗА - №11

ПИЗА - №12

ПИЗА - №13

ПИЗА - №16

ПИЗА - №17

ПИЗА - №18

ПИЗА - №19

ПИЗА - №20

ПИЗА - №21

ПИЗА - №22

ПИЗА - №23

ПИЗА - №24

ПИЗА - №25

ПИЗА - №26

ПИЗА - №28

ПИЗА - №36

ПИЗА - №39

ПИЗА - №40

ПИЗА - №43

ПИЗА - №45

ПИЗА - №46

ПИЗА - №47

ПИЗА - №49

ПИЗА - №56

ПИЗА - №57

ПИЗА - №58

ПИЗА - №59

ПИЗА - №64

ПИЗА - №65

ПИЗА - №66

ПИЗА - №67

ПИЗА - №70

ПИЗА - №71

ПИЗА - №75

ПИЗА - №76

ПИЗА - №77

ПИЗА - №79

ПИЗА - №83

ПИЗА - №95

ПИЗА - №96

ПИЗА - №97

ПИЗА - №98

ПИЗА - №99

ПИЗА - №102

ПИЗА - №104

ПИЗА - №112

ПИЗА - №116

ПИЗА - №117

ПИЗА - №118

ПИЗА - №119

ПИЗА - №121

ПИЗА - №123

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали