Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд само за собствениците на пасищни селскостопански животни на 15 юли 2020 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване на 15.07.2020г. за отдаване под наем  на останалите  свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд само за собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за срок от 1/една/ стопанска 2020/2021 година – до 30.09.2021 г.

Търгът ще се проведе на 15 юли 2020 година.

 

Обява  15/06/2020 , 12:11

с. Братя Кунчеви

с. Воденичарово

с. Горно Ботево

с. Ловец

с. Самуилово

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали