Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за срок от 1 стопанска година на 08 ноември 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите след провеждане на търг по чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за срок от 1 стопанска година 2019/2020.

Търгът ще се проведе на 08 ноември  2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява  09/10/2019, 09:30

с. Михайлово

с.Пшеничево

с.Преславен

с. Хан Аспарухово

Горещ телефон
за сигнали