Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за срок от 1 стопанска година на 03 октомври 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите след провеждане на търг по чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за срок от 1 стопанска година 2019/2020.

Търгът ще се проведе на 03 октомври  2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява  03/09/2019, 15:11

с. Змейово

с. Змейово

с. Змейово

с. Змейово

с. Змейово

с. Змейово

с. Змейово

с. Змейово

с. Змейово

с. Михайлово

с. Плоска могила

с. Пшеничево

с.Стрелец

с. Хан Аспарухово

Горещ телефон
за сигнали