Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 20 ноември 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под аренда овощна градина за срок от 10 години и под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури.

Търгът ще се проведе на 20 ноември 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 18/10/2019, 10:15

с. Ракитница

с. Казанка

с. Казанка

с. Казанка

с. Казанка

с. Кирилово

Горещ телефон
за сигнали