Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 08 април 2020 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури.

Търгът ще се проведе на 08 април 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 05/03/2020, 09:55

с. Бенковски

с. Казанка

с. Казанка

с. Казанка

с. Калитиново

с. Кирилово

с. Колена

с. Колена

с. Колена

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали