Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен пазар и микропазари на 19 март 2020 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема.

Търгът ще се проведе на 19.03.2020 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" № 4.

 

Обява  24/02/2020 , 15:59

Заповед за спиране провеждането на търга  17/03/2020 , 17:00

Заповед за възобновяване на търга  18/05/2020 , 11:35

 

Централен пазар

Квартал 75

ул. "Св. П. Евтимий"- ул. "Августа Траяна"

бул. "Славянски" - ул. "Отец Паисий"

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали