Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за срок от 1 стопанска година на 31 юли 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд. Търгът ще се проведе на 31 юли 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  01/07/2019 , 09:30

Повторен търг за учредяване право на строеж за изграждане на Кафе-аперитив - УПИ I, кв. 61, с. Борилово и на 1 брой надземен гараж - УПИ I, кв. 96, гр. Стара Загора на 31 юли 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 31 юли 2019 година от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  28/06/2019 ,15:21 Скица обект № 1  28/06/2019 ,15:21 Скица обект № 2  28/06/2019…

Търг за продажба на МПС, собственост на РИМ - Стара Загора на 25 юли 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС, собственост на Регионален исторически музей - Стара Загора. Търгът ще се проведе на 25 юли 2019 година от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 28/06/2019,14:50

Търг за продажба на недвижими имоти на 24 юли 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 24 юли 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 26/06/2019,13:54

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 25 юли 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под аренда за срок от 15 години и 10 години за създаване на трайни насаждения и под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на…

Търг за учредяване право на строеж за изграждане на 19 броя надземни гаражи на 28 юни 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 19 броя надземни гаражи. Търгът ще се проведе на 28 юни 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  29/05/2019 , 09:50 Скица  29/05/2019 , 09:50

Търг за учредяване право на строеж за изграждане на 27 броя надземни гаражи на 27 юни 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 27 броя надземни гаражи. Търгът ще се проведе на 27 юни 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  29/05/2019 , 09:36 Скица  29/05/2019 , 09:36

Търг за учредяване право на строеж в УПИ I в кв. 61 по план на с. Борилово за изграждане на ОСД - Кафе-аперитив и изграждане на 1 брой надземен гараж в кв. 9901 - "Възраждане" на 26 юни 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 26 юни 2019 година от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  28/05/2019 , 16:23 Схема обект № 1 с. Борилово  28/05/2019 , 16:23 Скица…

Търг за продажба на недвижими имоти на 26 юни 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 26 юни 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  27/05/2019 , 15:02    

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 20 юни 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 20 юни 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община…

Горещ телефон
за сигнали