Търгове и конкурси

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен пазар, микропазари и покрит пазар "Васил Шаханов" на 30 май 2024 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар, микропазари и покрит пазар "Васил Шаханов" по утвърдена схема. Търгът ще се проведе на 30.05.2024 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари" гр.Стара…

Търг за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти тип "Хладилна витрина за продажба на сладолед" на 15 май 2024 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на 5 броя преместваеми обекти - тип “Хладилна витрина за продажба на сладолед“ с площ до 4 кв. м. за период от 15.06.2024 г. до 15.10.2024 г. 

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 17 май 2024 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 17 май 2024 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Търг за продажба на недвижими имоти на 16 май 2024 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 16 май 2024 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 09 май 2024 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 10 години за създаване на трайни насаждения и за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури.

Търг за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти тип "Хладилна витрина за продажба на сладолед" на 15 април 2024 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на 9 броя преместваеми обекти - тип “Хладилна витрина за продажба на сладолед“ с площ до 4 кв. м. за период от 15.05.2024 г. до 15.10.2024 г. 

Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи на 18 април 2024 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) за срок от 5 години.

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен пазар, микропазари и покрит пазар "Васил Шаханов" на 29 февруари 2024 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар, микропазари и покрит пазар "Васил Шаханов" по утвърдена схема.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали