Свободни стоматологични и лекарски кабинети в гр. Стара Загора и селата в община Стара Загора:

Местоположение

Вид на обекта

Забележка

1.

ГПЧЕ „Ромен Ролан”

Стоматологичен кабинет

добро състояние

2.

IX - ОУ „Веселин Ханчев”

Стоматологичен кабинет

добро състояние

3.

XIII - ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

Стоматологичен кабинет

добро състояние

4.

с. Старозагорски бани

Стоматологичен кабинет

добро състояние

5.

с. Кирилово

Стоматологичен кабинет

добро състояние

6.

с. Малка Верея

Стоматологичен кабинет

добро състояние

7.

с. Оряховица

Стоматологичен кабинет

добро състояние

8.

с. Ракитница

Стоматологичен кабинет

добро състояние

9.

с. Лясково

Лекарски кабинет

добро състояние

10.

с. Борово

Лекарски кабинет

добро състояние

11.

с. Козаревец

Лекарски кабинет

лошо състояние

12.

с. Самуилово

Лекарски кабинет

лошо състояние

05.02.2018г

Горещ телефон
за сигнали