Свободни стоматологични и лекарски кабинети в гр. Стара Загора и селата в община Стара Загора:

Местоположение

Вид на обекта

Забележка

1.

ГПЧЕ „Ромен Ролан”

Стоматологичен кабинет

добро състояние

2.

IX - ОУ „Веселин Ханчев”

Стоматологичен кабинет

добро състояние

3.

XIII - ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

Стоматологичен кабинет

добро състояние

4.

с. Старозагорски бани

Стоматологичен кабинет

добро състояние

5.

с. Кирилово

Стоматологичен кабинет

добро състояние

6.

с. Малка Верея

Стоматологичен кабинет

добро състояние

7.

с. Оряховица

Стоматологичен кабинет

добро състояние

8.

с. Ракитница

Стоматологичен кабинет

добро състояние

9.

с. Лясково

Лекарски кабинет

добро състояние

10.

с. Борово

Лекарски кабинет

добро състояние

11.

с. Козаревец

Лекарски кабинет

лошо състояние

12.

с. Самуилово

Лекарски кабинет

лошо състояние

05.02.2018г

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали