Стратегии

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Стара Загора 2023 - 2024 година
 
 
Стратегия за управление на общинската собственост 2016 - 2019 година
Стратегия

 

Стратегия за управление на общинската собственост 2012 - 2015 година

 

Стратегия за устойчиво развитие на туризма на територията на община Стара Загора 2006 - 2013 година
Стратегия

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали