Стратегия за управление на общинската собственост 2016 - 2019 година
Стратегия

 

Стратегия за управление на общинската собственост 2012 - 2015 година

 

Стратегия за устойчиво развитие на туризма на територията на община Стара Загора 2006 - 2013 година
Стратегия

 

Стратегическа карта за шум в околната среда и агломерация Стара Загора

Окончателен доклад

Всички източници - L24

Всички източници - Lнощ

Индустриален шум - L24

Индустриален шум - Lнощ

Железопътен шум - L24

Железопътен шум - Lнощ

Автомобилен шум - L24

Автомобилен шум - Lнощ

Горещ телефон
за сигнали