Стратегия за управление на общинската собственост 2016 - 2019 година
Стратегия

 

Стратегия за управление на общинската собственост 2012 - 2015 година

 

Стратегия за устойчиво развитие на туризма на територията на община Стара Загора 2006 - 2013 година
Стратегия

Горещ телефон
за сигнали