Социални услуги

Дом за стари хора

Директор: Илия Александров
Адрес: Старозагорски минерални бани
Телефон: (04111) 2316 - директор /факс/
Електронна поща[email protected]

Кризисен център за подкрепа на лица, жертви на домашно насилие

Ръководител: Иванка Иванова - Попова
Адрес: гр. Стара Загора, бул. "Св. Патриарх Евтимий" № 57
Телефон: (042) 641 111 - Денонощна консултативна телефонна линия за подкрепа на лица, пострадали от насилие
Офис: (042) 621 083
Електронна поща[email protected]

 

Наблюдавано жилище

Ръководител: Иванка Иванова-Попова
Социален работник: 0878 394 214
Адрес: гр. Стара Загора, кв. Зора, кв. Железник
Електронна поща[email protected]
 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - (МГД) Стара Загора

Директор: Пламен Бахов
Адрес: гр. Стара Загора, ул."Генерал Столетов" № 8
Телефон/факс: (042) 600 458 – директор 
Електронна поща[email protected]

МГД - 1 ул. "Христо Смирненски" № 81, ап. 15
МГД - 2 кв. Три чучура бл. 55, вх. А, ап. 37
МГД - 3 кв. Железник, ул. "Арх. Христо Димов", бл. 16, ап. 16
МГД - 4 ул. "Д-р Стоянович" № 50
МГД - 5 кв. Железник, ул. "Здравец" № 11

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания община Стара Загора

Директор: Нели Баджакова
Адрес: кв. Кольо Ганчев, ул. "Детелина" № 8
Телефон: 0885 992 994
Електронна поща[email protected]

ЦНСТДМУ кв. Зора, ул. "Освобождение" № 13
Телефон: 0887 611 170
ЦНСТДБУ кв. Зора, ул. "Малина" № 4
Телефон: 0887 246 885
ЦНСТДМУ кв. Кольо Ганчев, ул. "Детелина" № 8
Телефон: 0887 699 202
ЦНСТДМУ кв. АПК, ул. "Ален Мак" № 6
Телефон: 0887 843 848
ЦНСТДБУ кв. Три чучура - север, ул. "Никола Икономов" № 34
Телефон: 0887 627 706
ЦНСТДМУ кв. Македонски, ул. "Чавдар" № 7
Телефон: 0887 830 836
ЦНСТДМУ кв. Македонски, ул. "Чавдар" № 5
Телефон: 0887 525 543

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали