Състав на местната комисия

Състав на местната комисия

Списък на обществените възпитатели за 2023 г.

 • Владимир Иванов Влаев
 • Гита Динева Бъчварова
 • Даниела Георгиева Славчева
 • Деан Недев Петров
 • Диана Дечева Иванова
 • Елена Георгиева Георгиева
 • Живко Пейков Желев
 • Иванка Владимирова Иванова
 • Маргарита Димитрова Байчева
 • Мария Атанасова Манушкина
 • Милен Петков Минчев
 • Николинка Енева Борисова
 • Петър Танев Порязов
 • Петя Петкова Дюлгярова
 • Петя Петрова Илиева
 • Светлана Димитрова Атанасова
 • Тодор Ангелов Цветанов
 • Тодор Константинов Тенев
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали