Състав на местната комисия

Състав на местната комисия

Списък на обществените възпитатели за 2024 г.

 • Владимир Иванов Влаев
 • Гита Динева Бъчварова
 • Деан Недев Петров
 • Деян Атанасов Димитров
 • Даниела Георгиева Славчева
 • Диана Дечева Иванова
 • Живко Пейков Желев
 • Иванка Владимирова Иванова
 • Маргарита Димитрова Байчева
 • Мариана Господинова Господинова
 • Мария Атанасова Манушкина
 • Милен Петков Минчев
 • Петя Петкова Дюлгярова
 • Тодор Ангелов Цветанов
 • Тодор Константинов Тенев
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали