Тракийски университет обявява допълнителен прием по търсени от пазара на труда специалности

Размер на шрифта: A A A
Тракийски университет обявява допълнителен прием по търсени от пазара на труда специалности

Ако искате да повишите Вашата квалификация, образование и знания, които ще Ви гарантират нови възможности за кариерно развитие и реализация, Тракийският университет в Стара Загора е мястото, което може да Ви осигури всичко това. Тук ще получите необходимата теоретична и практическа подготовка, за да развиете своя потенциал.

Обявен е  допълнителен прием по специалности, които са изключително търсени на пазара на труда, предлагат добра реализация още в процеса на обучение, както и успешно кариерно развитие вбъдеще.

Държавна поръчка:

ü  Автотранспортна и земеделска техника – ФТТ – Ямбол

ü  Автоматика и компютърни системи – ФТТ – Ямбол

ü  Аграрно инженерство

ü  Агрономство

ü  Агрономство (Етеричномаслени култури)

ü  Акушерка – МФ – Стара Загора и Филиал – Хасково

ü  Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия – ФТТ – Ямбол

ü  Екология и опазване на околната среда

ü  Електротехника

ü  Зооинженерство

ü  Медицинска сестра – МФ – Стара Загора и Филиал – Хасково

ü  Медицински лаборант

ü  Рибовъдство и аквакултури

ü  Технология на храните

Платено обучение в Стопански Факултет:

ü  Аграрна икономика и търговия редовно, платено

ü  Аграрна икономика и търговия задочно, платено

ü  Регионална икономика и управление редовно, платено

ü  Регионална икономика и управление задочно, платено

ü  Местни финанси редовно, платено

ü  Местни финанси задочно, платено

ü  ИТ в икономиката редовно, платено

ü  ИТ в икономиката задочно, платено

За повече информация се обадете на телефон: 042 699 208; 042 673 021; 0882 552 256; 0889 559 989 или  посетете нашия сайт: www.uni-sz.bg.

Начална дата: четвъртък, 06 август 2020

Крайна дата: понеделник, 31 август 2020

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали