Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода от 6 до 10 ноември

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за миене на улиците в  Стара Загора за периода от 6 до 10 ноември

 

Неделя/Понеделник 06.11.2023 год.

1

бул. „Крайречен“

Понеделник/Вторник 07.11.2023 год.

1

ул. „Св. Богородица“

от  бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

2

ул. „Петко Р.Славейков“

от  бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

3

ул. „Св. Кирил и Методий“

от  бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

4

ул. „Любен Каравелов“

от  бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

5

ул. „Стефан Караджа“

от  бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

6

ул. „Ангел Кънчев“

от  бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

7

ул. „Българско опълчение“

от  бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

8

ул. „Антон Марчин“

от  бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

9

ул. „Подполковник Калитин“

от  бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

10

ул. „Стефан Сливков“

от  бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

Вторник/Сряда 08.11.2023 год.

1

ул. „Генерал Гурко“

 от бул. „Патриарх Евтимий“

до ул. „Подполковник Калитин“

 

Сряда/Четвъртък 09.11.2023 год.

1

ул. „Петко Р.Славейков“

ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

2

ул. „Любен Каравелов“

ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

3

ул. „Стефан Караджа“

ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

4

 ул. „Ангел Кънчев

ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

5

ул. „Българско опълчение“

ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

6

ул. „Антон Марчин“

ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

7

ул. „Подполковник Калитин“

ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

Четвъртък/Петък 10.11.2023 год.

1

ул. „Христо Ботев“

от бул. „Патриарх Евтимий“

до ул. „Подполковник Калитин“

           

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

 

Начална дата: 06 Ноември 2023

Крайна дата: 10 Ноември 2023

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали