Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода от 25.06.2024 год. до 28.06.2024 год.

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за миене на улиците в  Стара Загора за периода от 25.06.2024 год. до 28.06.2024 год.

 

Понеделник/Вторник 25.06.2024 год.

1

ул. „Генерал Гурко“

от  бул. „ Свети Патриарх Евтимий“

до ул. „ Подполковник Калитин“

2

ул. „Света Богородица“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

3

ул. „П.Р.Славейков“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

4

ул. „Любен Каравелов“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

5

ул. „Стефан Караджа“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

6

ул. „Ангел Кънчев“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

7

ул.“ Св. Климент Охридски“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

8

ул. „Българско опълчение“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

9

ул. „Антон Марчин“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

10

ул. „ Подполковник Калитин“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

11

ул. „ Стефан Сливков“

от  ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

12

ул. „Христо Ботев“

от  бул. „ Свети Патриарх Евтимий“

 до  ул. „Ангел Кънчев“

Вторник/Сряда 26.06.2024 год.

1

ул. „П.Р.Славейков“

от  ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

2

ул. „Свети Кирил и Методий“

от  ул. „Христо Ботев“

до  ул. „Братя Жекови“

3

ул. „Любен Каравелов“

от  ул. „Христо Ботев““

до ул. „Братя Жекови“

4

ул. „Стефан Караджа“

от  ул. „Христо Ботев““

до ул. „Братя Жекови“

5

ул. „Ангел Кънчев“

от  ул. „Христо Ботев““

до ул. „Братя Жекови“

6

ул. „Българско опълчение“

от  ул. „Христо Ботев““

до бул. „Славянски“

7

ул. „Антон Марчин“

от  ул. „Христо Ботев“

до бул. „Славянски“

8

ул. „ Подполковник Калитин“

от  ул. „Христо Ботев“

до бул. „Славянски“

9

ул. „Братя Жекови“

от бул. „ Свети Патриарх Евтимий“

до ул. „Ангел Кънчев““

10

ул. „П.Р.Славейков“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

11

ул. „Свети Кирил и Методий“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

12

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

13

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

 

Сряда/Четвъртък 27.06.2024 год.

1

бул. „Славянски“

 от бул. „ Свети Патриарх Евтимий“

до бул. „Никола Петков“

2

бул. „Никола Петков“

бул. „Славянски“

СБА

Четвъртък/Петък 28.06.2024 год.

1

  бул„ Крайречен“

от ул.

до

           

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали