Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода 16-20 ноември

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода 16-20 ноември

Понеделник 16.11.2020 год.

1

кв. „Железник-голям“

Вътрешни улици

Вторник 17.11.2020 год.

1

кв. „Три чучура-север“

Вътрешни улици

2

ул. „Капитан Петко войвода“

от ул. „Никола Икономов“

до бул. „Цар Симеон Велики“

Сряда  18.11.2020 год.

1

кв. „Три чучура-север“

Вътрешни улици

2

ул. „Никола Икономов“

от ул. „Капитан Петко войвода“

до бул. „Цар Симеон Велики“

Четвъртък  19.11.2020 год.

1

кв. „Три чучура - юг“

Вътрешни улици

Петък  20.11.2020 год.

1

кв. „Три чучура - юг“

Вътрешни улици

           

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации, предварителният график може да бъде променен.

Начална дата: понеделник, 16 ноември 2020

Крайна дата: петък, 20 ноември 2020

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали