Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 04.11.2019 год. до 08.11.2019 год.

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 04.11.2019 год. до 08.11.2019 год.

Понеделник – 04.11.2019 год.

1

ул. „Августа Траяна“

от бул. „Св. П. Евтимий“

до ул. „Иван Вазов“

2

ул. „Проф. Н. Кожухаров“

от ул. „Августа Траяна“

до ул. „Димитър Подвързачов“

3

ул. „Слънчева“

от бул. „Св. П. Евтимий“

до ул. „Иван Вазов“

4

ул. „Димитър Подвързачов“

от бул. „Св. П. Евтимий“

до ул. „Иван Вазов“

Вторник – 05.11.2019 год.

1

ул. „Христина Морфова“

от бул. „Св. П. Евтимий“

до ул. „Иван Вазов“

2

ул. „Св. Богородица“

от ул. „Христина Морфова“

до ул. „Генерал Столетов“

3

ул. „П. Р. Славейков“

от ул. „Христина Морфова“

до ул. „Генерал Столетов“

4

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Христина Морфова“

до ул. „Генерал Столетов“

5

ул. „Генерал Столетов“

от бул. „Св. П. Евтимий“

до бул. „Крайречен“

Сряда – 06.11.2019 год.

1

ул. „Св. Богородица“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

2

ул. „П. Р. Славейков“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Св. Княз Борис“

3

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Св. Княз Борис“

4

ул. „Евлоги Георгиев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

5

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

6

ул. „Христо Смирненски“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

7

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

8

ул. „Българско опълчение“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

9

ул. „Граф Игнатиев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

10

ул. „Стефан Караджа“

от бул. „Св. П. Евтимий“

до бул. „Крайречен“

Четвъртък – 07.11.2019 год.

1

ул. „Св. Богородица“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

2

ул. „Св. Кирил и Методи“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

3

ул. „Евлоги Георгиев“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

4

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

5

ул. „Христо Смирненски“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

6

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

7

ул. „Св. Климент Охридски“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

8

ул. „Българско опълчение“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

9

ул. „Антон Марчин“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

10

ул. „Подп. Калитин“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

11

ул. „Стефан Сливков“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Св. Княз Борис“

Петък – 08.11.2019 год.

1

ул. „Св. Княз Борис“

от бул. „Св. П. Евтимий“

до ул. „Стефан Сливков“

2

ул. „Св. Богородица“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

3

ул. „Св. Кирил и Методи“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

4

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

5

ул. „Евлоги Георгиев“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

6

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

7

ул. „Христо Смирненски“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

8

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

9

ул. „Българско опълчение“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

10

ул. „Антон Марчин“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

11

ул. „Подп. Калитин“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

12

ул. „Стефан Сливков“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

13

ул. „Св. Богородица“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Начална дата: понеделник, 04 ноември 2019

Крайна дата: петък, 08 ноември 2019

Горещ телефон
за сигнали