Предварителен график за миене на улици за периода 5 - 9 октомври

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за миене на улици за периода 5 - 9 октомври

Понеделник 05.10.2020 год.

1

ул. „Димитър Караджов“

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Райна Княгиня“

2

ул. „Тодор Пъндев“

от ул. „Димитър Караджов“

до ул. „Августа Траяна“

3

ул. „Бреза“

от ул. „Димитър Караджов“

до ул. „Тодор Пъндев“

4

ул. „Атанас Кожухаров“

от ул. „Димитър Караджов“

до ул. „Августа Траяна“

5

ул. „Веселин Ханчев“

от ул. „Тодор Пъндев“

до ул. „Райна Княгиня“

6

ул. „Райна Княгиня“

от ул. „Димитър Караджов“

до ул. „Веселин Ханчев“

7

ул. „Августа Траяна“

от ул. „Димитър Караджов“

до ул. „Тодор Пъндев“

8

ул. „Атанас Кожухаров“

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Иван Вазов“

Вторник 06.10.2020 год.

1

ул. „Проф. Никола Кожухаров“

от ул. „Августа Траяна“

до ул. „Димитър Подвързачов“

2

ул. „Слънчева“

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Иван Вазов“

3

ул. „Димитър Подвързачов“

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Иван Вазов“

4

ул. „Христина Морфова“

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Ангел Кънчев“

Сряда  07.10.2020 год.

1

ул. „Иван Вазов“

от ул. „Хан Аспарух“

до ул. „Ангел Кънчев“

Четвъртък  08.10.2020 год.

1

ул. „Света Богородица“

от ул. „Христина Морфова“

до ул. „Генерал Столетов

2

ул. „П. Р. Славейков“

от ул. „Христина Морфова“

до ул. „Генерал Столетов

3

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Христина Морфова“

до ул. „Генерал Столетов

4

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Христина Морфова“

до ул. „Генерал Столетов

5

ул. „Генерал Столетов

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Крайречен булевард“

Петък  09.10.2020 год.

1

ул. „Света Богородица“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

2

ул. „П. Р. Славейков“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

3

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

4

ул. „Евлоги Георгиев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

5

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

6

ул. „Хр. Смирненски“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

7

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

8

ул. „Българско опълчение“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

9

ул. „Граф Игнатиев“

от бул. „Св. Патриарх Евтимий“

до ул. „Крайречен булевард“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации, предварителният график може да бъде променен.

Начална дата: понеделник, 05 октомври 2020

Крайна дата: петък, 09 октомври 2020

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали