Предварителен график за миене на улици за периода 26-30 юли

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за миене на улици за периода 26-30 юли

1

ул. „Св. Княз Борис“

от ул. „Д-р Тодор Стоянович“

до бул. „Митрополит М. Кусев“

2

бул. „Митрополит М. Кусев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Св. Княз Борис“

3

бул. „Руски“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Св. Княз Борис“

4

ул. „Лубор Байер“

от ул. „Захари Княжески“

до бул. „Руски“

5

ул. „Стефан Стамболов“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

6

ул. „Екзарх Антим I“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

7

ул. „Майор Кавалджиев“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

8

ул. „Света Троица“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

9

ул. „Св. Отец Паисий“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

10

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

11

ул. „Цар Иван Асен II“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

12

ул. „Сава Силов“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

13

ул. „Хаджи Димитър Асенов“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

Вторник 27.07.2021 год.

1

ул. „Д-р Тодор Стоянович“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

2

ул. „Княз Ал. Батенберг“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

3

бул. „Цар Симеон Велики“

от ул. „Д-р Тодор Стоянович“

до ул. „Хаджи Дим. Асенов“

Сряда 28.07.2021 год.

1

ул. „Димчо Стаев“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

2

ул. „Княз Ал. Батенберг“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

3

ул. „Стефан Стамболов“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

4

ул. „Екзарх Антим I“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

5

ул. „Майор Кавалджиев“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

6

ул. „Света Троица“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

7

ул. „Св. Отец Паисий“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

8

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

9

ул. „Цар Иван Асен II“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

10

ул. „Хаджи Димитър Асенов“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

11

ул. „Захари Княжески“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

12

бул. „Митрополит М. Кусев“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

13

ул. „Константин Иречек“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

14

бул. „Руски“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

Четвъртък 29.07.2021 год.

1

ул. „Генерал Гурко“

от ул. „Димчо Стаев“

до бул. „Руски“

2

ул. „Стефан Стамболов“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

3

ул. „Екзарх Антим I“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

4

ул. „Майор Кавалджиев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

5

ул. „Света Троица“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

6

ул. „Св. Отец Паисий“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

7

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

8

ул. „Цар Иван Асен II“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

9

ул. „Сава Силов“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

10

ул. „Хаджи Димитър Асенов“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

11

ул. „Захари Княжески“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

12

бул. „Митрополит М. Кусев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

13

ул. „Константин Иречек“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

14

бул. „Руски“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

Петък 30.07.2021 год.

1

ул. „Димчо Стаев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

2

ул. „Христо Ботев“

от ул. „Димчо Стаев“

до бул. „Руски“

3

ул. „Димчо Стаев“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

4

ул. „Екзарх Антим I“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

5

ул. „Майор Кавалджиев“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

6

ул. „Св. Отец Паисий“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

7

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

8

ул. „Цар Иван Асен II“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

9

ул. „Сава Силов“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

10

ул. „Хаджи Димитър Асенов“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

11

ул. „Захари Княжески“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

12

бул. „Митрополит М. Кусев“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

13

бул. „Руски“

от ул. „Христо Ботев“

до ул. „Братя Жекови“

14

ул. „Марин Дринов“

от бул. „Митрополит М. Кусев“

до бул. „Руски“

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

 

Начална дата: понеделник, 26 юли 2021

Крайна дата: петък, 30 юли 2021

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали